Lidmaatschap

Toelatingsvoorwaarden en procedure lidmaatschap

Iedereen die shiatsu een warm hart toedraagt, kan lid worden van de Nederlandse sectie van de European Shiatsu Association.

Leden en kenmerken:

Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene ledenvergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald. De vereniging kent leden met de volgende kenmerken:

 • S = Student
 • M = Masseur. Heeft een opleiding van 1 jaar afgerond
 • T = Therapeut. Heeft een beroepsopleiding van 3 of meer jaren afgerond
 • ® = Aangesloten bij beroepsvereniging(en)
 • + = Heeft met goed gevolg de verplichte update & coaching in de Shiatsu Namikoshi stijl gevolgd
 •  (...) = Heeft een opleiding gevolgd in een andere Shiatsu stijl
 • ereleden
 • leden van verdienste

Voorwaarden gesteld aan leden:

 • vrij van strafrechtelijke vervolging.
 • niet in aanraking geweest met het tuchtrecht.
 • respect voor ieder medemens ongeacht geslacht, ras, geloof en overtuiging.

Rechten voor leden:

 • Vermelding op de verenigingswebsite
 • Voorrang bij deelname aan door de ESA georganiseerde bij/nascholing tegen een gereduceerd tarief

Plichten voor leden:

 • tijdig voldoen van de jaarlijkse contributie (€ 50 / jaar cf. ALV 2014).
 • bij deelname aan activiteiten vooraf aanmelden en tijdig voldoen van deelnamekosten.
 • Actief bijdrage leveren aan het nastreven van het doel van de vereniging
 • Het secuur bijhouden van privé en praktijk gegevens via MIJN ESA en de ledenadministratie op de hoogte brengen van die wijzigingen

Procedure:

 • Het adspirant lid vult dit formulier volledig in. Let op: Scan eerst uw relevante Shiatsu- en medische basis kennis diploma('s) in 1 pdf document (middelmatige resolutie). Geef het bestand de naam: diploma - (uw naam) - (uw geb.datum als ddmmjjjj). Sla het bestand op uw computer op en verstuur het mee met het formulier. Hiervoor is een speciaal veld aangemaakt.
 • Binnen 4 weken na ontvangst van het formulier neemt het bestuur de beslissing omtrent toelating als lid.
 • Het adspirant lid wordt hierover via email geïnformeerd.
 • Zo spoedig mogelijk na toelating neemt het bestuur een beslissing omtrent uw kwalificatie. Eventuele toetsing van kennis en vaardigheden of een persoonlijk gesprek kunnen plaatsvinden in deze periode. Het lid wordt over de kwalificatie via email geïnformeerd (zie leden en kenmerken).
 • Hierna volgt vermelding op de website met kwalificatie.

Unaniem goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 23 augustus 2014

Sponsoren

Verera
Dutch Shiatsu College
BiBu
ESAcademy
Ohashiatsu
CSMBK
TAO Shiatsu
DBA

Realisatie: verenigingenweb