Partners

Japan Shiatsu College

 

 

Japan Shiatsu College

Namikoshi Shiatsu Europe  

 

Namikoshi Shiatsu Europa

Istituto Italiano di Shiatsu Denis J. Binks  

 

Istituto di terapia naturali

apisvolontariato.gif  

 

Gruppo Volontariato Shiatsu

associazionesvizzera.gif  

 

Associazione Svizzera Shiatsu metodo Namikoshi 

esac_svizzera.gif  

 

European Shiatsu Academy Sezione Svizzera

iis.gif  

 

Istituto Italiano di Shiatsu Denis J.Binks

Escuela%20Japonesa%20de%20Shiatsu.jpg  

 

Escuela Japonesa de Shiatsu

shiatsupractor.gif  


Asociación Española de Shiatsupractor, secretariaat: C/ Honorio Lozano, 31 2-B – 28400 Collado Villalba (Madrid) Spanje, telefoon: +34 678 548 902, e-mail: shiatsupractor@yahoo.es

Shiatsu Werkgroep  

 

Shiatsu Werkgroep Nederland

Sponsors

Dutch Shiatsu College
Ohashiatsu
BiBu
CSMBK
Verera
ESAcademy
TAO Shiatsu
DBA

Realization: verenigingenweb