Ereleden

Ereleden zijn mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de ESA. Zij hebben een speciale plek binnen de vereniging, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van de ESA.

Het bestuur van de ESA kan personen voordragen als Erelid. De leden kunnen hier vervolgens hun stem over uitbrengen tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Ereleden zijn:

Denis J. Binks
Sylvia Stapert
Wilma Mizée

Sponsoren

Realisatie: verenigingenweb